Akcja kwalifikacja

Opublikowano: 2020-02-24 12:33, Numer artykułu: 21079 , Autor: D.Kucharko

logo ue top 

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Spożywczych jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30.09.2018. Wsparciem objęci są uczniowie i nauczyciele.

baner 02

Szkoła doposaży pracownie, co przyczyni się do stworzenia w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do naturalnych warunków pracy i wpłynie znacząco na jakość kształcenia zawodowego i przygotowania do egzaminów zawodowych. Dodatkowo w Szkole zostanie utworzony i doposażony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPiNKa).
Główną grupę docelową stanowią uczniowie, nauczyciele kształcenia zawodowego i prowadzący doradztwo zawodowe. Uczniowie uczestniczyć będą w specjalistycznych kursach i szkoleniach, zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminów zawodowych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, stażach i praktykach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczniów, zakończonym zaplanowaniem dalszej drogi edukacyjno- zawodowej. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, stażach zawodowych i podjęcie studiów podyplomowych. Pracodawcy zostaną włączeni w proces kształcenia kadr, ich pracownicy zostaną przeszkoleni i włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Wszystkie działania realizowane będą we współpracy z przedsiębiorcami.

 

akcja1

akcja2

akcja3

 zamówienia

 

baner 01