Cukiernik

Opublikowano: 2020-03-01 17:56, Numer artykułu: 21298 , Autor: M.Orzechowska
Cukiernictwo jest zawodem, który wymaga znajomości tradycyjnych metod produkcji
wyrobów cukierniczych oraz nowoczesnych trendów. 
 
 
Charakterystyka
 
Praca cukiernika polega  na wytwarzaniu  ciast, ciastek, tortów i deserów, a także na tworzeniu dekoracji.  Cukiernik produkując wyroby cukiernicze posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Celem nadrzędnym tych czynności jest dostarczenie wyrobu o najlepszej jakości, wytworzonego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. 
Analiza rynku pracy potwierdza potrzebę kształcenia pracowników, którzy posiadaliby właściwe kwalifikacje  w zawodzie cukiernik.

 

Przebieg nauki:
  • czas nauki - 3 lata
  • praktyka w:  
szkolnej pracowni cukierniczej,
Przedsiębiorstwie Cukierniczym „Jutrzenka Colian” sp. z o.o.,
Spółdzielni Produkcji Spożywczej „Tosta”,
renomowanych cukierniach regionu, (dotyczy młodocianych pracowników) np.: Cukiernia „Sowa”, Cukiernia „Staropolska", Cukiernia „Kokosanka”, „Rzemieślnicza Awangarda” i inne .
 
 Wymagane dokumenty
  • badania określające zdolność do wykonywania zawodu (wydaje lekarz medycyny pracy),
  • orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Perspektywy zawodowe
 
Perspektywy po ukończeniu nauki są optymistyczne. Można:
  • pracować  w cukierni, hotelu lub restauracji,
  • kontynuować naukę i zostać egzaminowanym technikiem technologii żywności,
  • otworzyć własną firmę lub też zarządzać jakimś zakładem,
  • ukończyć studia i zostać nauczycielem zawodu.