Informacje o naborze

Opublikowano: 2021-02-26 09:55, Numer artykułu: 21076 , Autor: M.Orzechowska

Zespół Szkół Spożywczych ogłasza nabór absolwentów szkoły podstawowej do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023:

 

Do Technikum Logistyczno - Spożywczego nr 13  w zawodzie:

 

technik technologii żywności –  32 miejsca

                 Zajęcia  w zakresie rozszerzonym: biologia,

 

technik logistyk – 32 miejsca

                Zajęcia  w zakresie rozszerzonym:  matematyka

 

 technik spedytor – 32 miejsca

                 Zajęcia w zakresie rozszerzonym: geografia 

 

oraz 

 

klasa dwuzawodowa:

 

          technik logistyk - 16 miejsc ( zajęcia w zakresie rozszerzonym: geografia)

 

          technik technologii żywności  - 16 miejsc (zajęcia w zakresie rozszerzonym: biologia)

 

 

Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 13 Logistyczno - Spożywczej  w zawodzie:

  

cukiernik – 32 miejsca;

 

piekarz – 16 miejsc;

 

przetwórca mięsa – 16 miejsc;

 

magazynier-logistyk  – 32 miejsca

 

 Liczba utworzonych oddziałów będzie uzależniona od zainteresowania kandydatów. W przypadku wystarczającej liczby chętnych zostaną utworzone wszystkie proponowane oddziały.

 

WAŻNE

 

KRYTERIA PUNKTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  

 

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023.  

 

 

 Ósmoklasisto pamiętaj!

 

 

Uwaga!

Do szkoły należy dostarczyć:

wydrukowany ze systemu wniosek

skrócony akt urodzenia (kopia) 

2 zdjęcia.

 

Wykaz zajęć edukacyjnych do przeliczania na punkty
Typ szkoły Zawód Zajęcia edukacyjne obowiązkowe Zajęcia edukacyjne ustalone przez dyrektora

Technikum

Logistyczno -Spożywcze nr 13

technik technologii żywności

język polski

matematyka

biologia

informatyka

technik logistyk

język polski

matematyka

geografia

informatyka

technik spedytor

język polski

matematyka

geografia

informatyka

Branżowa Szkoła I stopnia nr 13 Logistyczno - Spożywcza cukiernik

język polski

matematyka

biologia

informatyka

piekarz

język polski

matematyka

biologia

informatyka

przetwórca mięsa

język polski

matematyka

biologia

informatyka

magazynier - logistyk 

język polski

matematyka

geografia

informatyka

 

 

 

Koniecznie obejrzyj:

 

Krótki filmik o szkole

Prezentacja o szkole

Filmowa wizytówka szkoły

Film reklamowy

 

 

 

W roku 2020 w prestiżowym rankingu Perspektyw „Najlepsze technika w Polsce” 

Technikum Logistyczno – Spożywcze nr 13

uzyskało tytuł Złotej Szkoły 2020,zajmując 50 miejsce w kraju.

 

           W szkole każdy zainteresowany uczeń ma możliwość  uczestniczyć w darmowych szkoleniach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i płatnych stażach zawodowych. Kontynuujemy projekty Akcja - Kwalifikacja II. Od września rozpoczynamy nowy sezon szkoleń  -całkowicie darmowych-  dla uczniów w tym: barista, barman, operator wózków widłowych, mocowanie ładunków, przewóz ładunków niebezpiecznych, operator podestów, kurs kuchni molekularnej, kochania japońska Sushi, kursy dla spedytorów i logistyków: czas pracy kierowcy, transport artykułów spożywczych ATP, ładunków niebezpiecznych ADR, certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika i spedytora CPC. Wszystkie kursy w ramach kilku edycji kończą się certyfikatami państwowymi lub niezależnych stowarzyszeń pracodawców i są ważnym argumentem kandydata na rynku pracy.

 

      Ponadto w szkole działa Punkt Informacji i Kariery, w którym uczniowie mogą uzyskać fachową poradę od doradcy  zawodowego

 

Sporządzono na podstawie: