Rekrutacja na staże

Opublikowano: 2020-03-02 12:59, Numer artykułu: 21352 , Autor: M.Orzechowska

Uczniowie klas III i IV technicznych zainteresowani odbyciem stażu zawodowego w okresie wakacyjnym są proszeni o wypełnienie załączonego formularza rekrutacyjnego dla uczestników projektu „Doskonalenie zawodowe w praktyce”. Projekt jest skierowany do uczniów klas III i IV technikum, kształcących się w zawodach technik logistyk i technik technolog żywności. Projekt stażowy będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja. Ostatecznym warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie dofinansowania z EFS. Nabór na staż  dla technologów żywności prowadzi Pani Mirosława Czarnecka, dla logistyków  Pani Wiesława Gwizdała-Różycka.

 Formularz rekrutacyjny

Dane uczestnika i deklaracja UMB

Formularz rekrutacyjny (ostatnia wersja)

LISTA RANKINGOWA UCZNIÓW Z KLAS IV ZAKWALIFIKOWANYCH NA STAŻE ZAWODOWE

REGULAMIN PROJEKTU „DOSKONALENIE ZAWODWE W PRAKTYCE”

LISTA RANKINGOWA UCZNIÓW Z KLAS III ZAKWALIFIKOWANYCH NA STAŻE ZAWODOWE

LISTA REKRUTACYJNA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA STAŻE ZAWODOWE

 

 

Koordynator

Wiesława Gwizdała-Różycka