Egzamin maturalny

Opublikowano: 2020-03-01 18:32, Numer artykułu: 21309 , Autor: M.Orzechowska

EGZAMIN MATURALNY 2023

 

Formuła 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

 

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

 

 

DEKLARACJA przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r.:

Deklaracja A dla ucznia ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który w 2023 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy oraz dla absolwenta liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2023 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.

 Deklaracja wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego

Deklaracja wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego - format pdf

Wypełnioną deklarację (strony 1-5) złóż do dyrektora szkoły macierzystej najpóźniej do 7 lutego 2023 r.


 

Deklaracja B dla absolwenta liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo absolwenta zlikwidowanego liceum, technikum, szkoły artystycznej albo absolwenta szkoły za granicą, która nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce albo absolwenta szkoły średniej przed 2005 r. nieposiadającego żadnego świadectwa dojrzałości albo osoby, która w sesji zimowej 2023 r. zamierza ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 Deklaracja wariant B przystąpienia do egzaminu maturalnego

 Deklaracja wariant B przystąpienia do egzaminu maturalnego - format pdf


 

Deklaracja C dla ucznia, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
Декларація учня про складання іспиту на атестат зрілості у 2022 р., що стосується дітей і молоді, які є громадянами України, про яких ідеться в § 3 Розпорядження Міністра освіти і науки від 21 березня 2022 р. про організацію навчання, виховання та догляду.

 Deklaracja wariant C przystąpienia do egzaminu maturalnego

 Deklaracja wariant C przystąpienia do egzaminu maturalnego - format pdf

 

 

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).