Rekrutacja na staże i praktyki wakacyjne 2021

Opublikowano: 2021-04-27 14:28, Numer artykułu: 39685 , Autor: M.Orzechowska

 

„Dzisiaj staż, jutro praca”

 

           Informuję, że nasza szkoła uczestniczy w projekcie staży i praktyk wakacyjnych p.n. ”Dzisiaj staż, jutro praca”. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów runku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach.

 

          W stażach i praktykach mogą uczestniczyć uczniowie z klas II, III i IV, którzy wyrażą chęć udziału poprzez złożenie stosownej dokumentacji, która obejmuje formularz zgłoszeniowy, deklaracjęoświadczenie.

 

          Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu na staż/praktykę podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie analizy złożonej dokumentacji, zgodnie z kryteriami naboru ogłoszonymi w regulaminie rekrutacji.

 

Po zakwalifikowaniu się na staż/praktykę uczeń podpisuje umowę ze szkołą. 

 

Staże skierowane są dla uczniów technikum, natomiast praktyki dla uczniów szkoły branżowej.

 

Druki formularzy rekrutacyjnych, deklaracji i oświadczeń można pobrać od szkolnego koordynatora projektu ”Dzisiaj staż, jutro praca” za pośrednictwem poczty mailowej (westa3@op.pl) lub pobrać z aplikacji TEAMS  (nazwa zespołu: „Staże i praktyki wakacyjne” oraz ze strony internetowej szkoły.

 

Szkolny koordynator projektu

Wiesława Gwizdała-Różycka