KADRA ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH

Opublikowano: 2020-02-23 20:02, Numer artykułu: 7297

Dyrekcja  Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy

Dyrektor szkoły

MGR ANNA JANECKA

Wicedyrektor szkoły

MGR KATARZYNA MAZALON

Kierownik Szkolenia Praktycznego

MGR  TOMASZ TIETZ

Nauczyciele  Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy

w roku szkolnym 2022/2023

według przedmiotu lub miejsca pracy

BIBLIOTEKA

WIŚNIEWSKA MARIA

PEDAGOG SZKOŁY

PRZYCZYNEK - KOŁODZIEJ  MAGDALENA

DORADZTWO ZAWODOWE

WIESŁAWA GWIZDAŁA - RÓŻYCKA

ŚWIETLICA

FRELISZEK ERWIN

JASKÓLSKA AGNIESZKA

ORZECHOWSKA MAŁGORZATA

ROGUSZCZAK MAŁGORZATA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

CZARNECKA MIROSŁAWA

TIETZ TOMASZ

BIOLOGIA / BIOLOGIA ROZSZERZONA

JASKÓLSKA AGNIESZKA

MAZALON KATARZYNA

WESOŁOWSKI MICHAŁ

CHEMIA

SKÓRZEWSKA AGNIESZKA

WESOŁOWSKI MICHAŁ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

MORAWSKA BARBARA

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA LOGISTYCZNEGO

GRACZYK MARTA

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNEGO

GRABOWSKA BEATA

REZMER KAMIL

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

SIŁAKOWSKI KRZYSZTOF

FIZYKA

ORZECHOWSKA MAŁGORZATA

SKÓRZEWSKA AGNIESZKA

GEOGRAFIA / GEOGRAFIA ROZSZERZONA

GMINSKA MAGDALENA

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA

MALEWSKA AGNIESZKA

GOSPODARKA ZAPASAMI I MAGAZYNEM

GRABOWSKA BEATA

GRACZYK MARTA

MALEWSKA AGNIESZKA

HISTORIA

BOLESKI PIOTR

GÓRNA MARIA

MILKOWSKI MIROSŁAW

HISTORIA I TERAZNIEJSZOŚĆ

BOLESKI PIOTR

GÓRNA MARIA

MILKOWSKI MIROSŁAW

INFORMATYKA / INFORMATYKA ROZSZERZONA

KUCHARKO DAMIAN

ORZECHOWSKA MAŁGORZATA

INFRASTRUKRURA MAGAZYNOWA

WITULSKA MAŁGORZATA

JĘZYK ANGIELSKI

DALECKA KATARZYNA

FRELISZEK ERWIN

KOMKOWSKA ZOFIA

SZARBLEWSKA HANNA

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

DALECKA KATARZYNA

FRELISZEK ERWIN

KOMKOWSKA ZOFIA

MALEWSKA AGNIESZKA

SZARBLEWSKA HANNA

JĘZYK NIEMIECKI

FLORCZAK JOANNA

SUTY - DEWALT AGNIESZKA

JĘZYK POLSKI

JARZĘBOWSKA KATARZYNA

MAJEWSKA KATARZYNA

SKURCZYŃSKA KATARZYNA

LABORATORIUM ANALIZY ŻYWNOŚCI

CZARNECKA MIROSŁAWA

ROGUSZCZAK MAŁGORZATA

LABORATORIUM EKSPLOATACJI ŚRODKÓW TRANSPORTU

REZMER KAMIL

LABORATORIUM INFORMATYCZNO-SPEDYCYJNE

GRACZYK MARTA

KUCHARKO DAMIAN

MALEWSKA AGNIESZKA

REZMER KAMIL

TEIRTZ TOMASZ

TURA PAWEŁ

LABORATORIUM LOGISTYCZNO - SPEDYCYJNE

LEWANDOWSKI GRZEGORZ

TURA PAWEŁ

LABORATORIUM MAGAZYNOWE

GRABOWSKA BEATA

JAŁOSZYŃSKI MIKOŁAJ

ROGUSZCZAK MAŁGORZATA

TIETZ TOMASZ

WITULSKA MAŁGORZATA

MARKETING USŁUG SPEDYCYJNYCH

GRACZYK MARTA

JAŁOSZYŃSKI MIKOŁAJ

MASZYNY I URZĄDZENIA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO

MORAWSKA BARBARA

MATEMATYKA

BANASZEWSKA ANETA

ORZECHOWSKA MAŁGORZATA

WOJCIECHOWSKA-WASZAK JOANNA

MATEMATYKA ROZSZERZONA

WOJCIECHOWSKA-WASZAK JOANNA

MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI

MAJEWSKA KAROLINA

OBSŁUGA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

GRABOWSKA BEATA

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SPEDYCYJNEGO

GRACZYK MARTA

REZMER KAMIL

PLANOWANIE LOGISTYCZNE

REZMER KAMIL

TIETZ TOMASZ

PLASTYKA

NOWAKOWSKI JACEK

PODSTAWY LOGISTYKI

REZMER KAMIL

TIETZ TOMASZ

WITULSKA MAŁGORZATA

PODSTAWY PRAWA TRANSPORTOWEGO

CIEMNIAK KRZYSZTOF

GWIZDAŁA-RÓŻYCKA WIESŁAWA

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CIEMNIAK KRZYSZTOF

CZARNECKA MIROSŁAWA

WIŚNIEWSKA MARIA

PRACOWNIA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

KUCHARKO DAMIAN

MALEWSKA AGNIESZKA

PRACOWNIA GOSPODARKI ZAPASAMI I MAGAZYNEM

GRACZYK MARTA

GWIZDAŁA-RÓŻYCKA WIESŁAWA

PRACOWNIA INFORMATYCZNA W PRZEMYSLE SPOŻYWCZYM

MAJEWSKA KAROLINA

ORZECHOWSKA MAŁGORZATA

PRACOWNIA OBSŁUGI KLIENTA I KONTRAHENTA

CIEMNIAK KRZYSZTOF

GRACZYK MARTA

MALEWSKA AGNIESZKA

PRACOWNIA ORGANIZACJI I NADZOROWANIA PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ

MORAWSKA BARBARA

PRACOWNIA ORGANIZACJI PROCESÓW PRZEŁADUNKOWYCH

JAŁOSZYŃSKI MIKOŁAJ

LEWANDOWSKI GRZEGORZ

PRACOWNIA ORGANIZACJI TRANSPORTU I SPEDYCJI

LEWANDOWSKI GRZEGORZ

TURA PAWEŁ

PRACOWNIA SPEDYCYJNA

CIEMNIAK KRZYSZTOF

PRACOWNIA STATYSTYKI

CIEMNIAK KRZYSZTOF

PRACOWNIA TECHNOLOGICZNA

CZARNECKA MIROSŁAWA

KENDZIORA-PTASZNIK MAŁGORZATA

WOŹNA BEATA

PRZEWÓZ ŁADUNKÓW

CIEMNIAK KRZYSZTOF

LEWANDOWSKI GRZEGORZ

RELIGIA

GÓRNA MARIA

SYSTEMY LOGISTYCZNE

GWIZDAŁA - RÓŻYCKA WIESŁAWA

MALEWSKA AGNIESZKA

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

CZARNECKA MIROSŁAWA

MAJEWSKA KAROLINA

ROGUSZCZAK MAŁGORZATA

TECHNOLOGIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ

MAJEWSKA KAROLINA

WITULSKA MAŁGORZATA

TECHNOLOGIE BRANŻOWE

CZARNECKA MIROSŁAWA

TECHNIKA W PRODUKCJI CUKIERNICZEJ

MAJEWSKA KAROLINA

WITULSKA MAŁGORZATA

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE

WITULSKA MAŁGORZATA

TRANSPORT I SPEDYCJA

GWIZDAŁA-RÓŻYCKA WIESŁAWA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

MILKOWSKI MIROSŁAW

SUTY – DEWALT AGNIESZKA

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

SUTY-DEWALT AGNIESZKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

JANECKA ANNA

KULIK ALEKSANDRA

PRZESŁAWSKA MAGDALENA

REDOS MAŁGORZATA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

CIEMNIECKI JERZY

GRACZYK MARTA

JAŁOSZYŃSKI MIKOŁAJ

KENDZIORA-PTASZNIK MAŁGORZATA

LEWANDOWSKI GRZEGORZ

MAJEWSKA KAROLINA

POTYRAŁA ŻANETTA

REZMER KAMIL

RYDYGIER WOJCIECH

WITULSKA MAŁGORZATA

WOŹNA BEATA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE

GRABOWSKA BEATA

KENDZIORA-PTASZNIK MAŁGORZATA

WOŹNA BEATA