SAMORZĄD SZKOLNY

Opublikowano: 2020-03-12 09:21, Numer artykułu: 20583 , Autor: D.Kucharko
Mikołaj Bujak - przewodniczący

OPIEKUN:

P. MAGDALENA PRZESŁAWSKA (nauczyciel wychowania fizycznego)

 

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU: MIKOŁAJ BUJAK 3 LS

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: PATRYK BIECHOWSKI 3 LS

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH

 

Cele i zadania samorządu:

  1. Reprezentowanie uczniów na terenie szkoły.
  2. Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły w rozwiązywaniu problemów szkoły i uczniów.
  3. Czynne uczestnictwo w życiu szkoły, współtworzenie obowiązujących zasad oraz współdecydowanie o czasie i formach imprez szkoły.

 

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku szkolnego. Są to następujące zagadnienia:

-        rozwijanie samorządności;

-        przeprowadzania akcji charytatywnych;

-        organizowanie życia szkoły poprzez przygotowywanie atrakcji z okazji dnia chłopaka, dnia kobiet, Dnia Edukacji Narodowej, dnia dziecka.

 

TERMIN

ZADANIE

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

wrzesień

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 

- pomoc w przygotowaniu (sekcja akustyczna, przemówienie przewodniczącej)

Opiekunowie, przewodnicząca SU

2. Wybory do Samorządów Klasowych

- wybory klasowe - organizacja pracy w ramach zajęć z wychowawcą

Wychowawcy klas

4. Zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

- przygotowanie opinii SU

Opiekunowie, członkowie SU

5. Dzień Chłopaka

- przygotowanie życzeń i słodkich upominków dla chłopców w szkole

- zorganizowanie dnia wolnego od pytania dla chłopców

- członkowie SU

październik

1. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.

- wybory

Komitet Wyborczy,

Opiekunowie SU

2. Wybór Zarządu SU

- wybór zarządu na pierwszym spotkaniu SU po wyborze przewodniczącego

Opiekunowie, przewodniczący SU

3 Dzień Edukacji Narodowej

-Konkurs Superbelfer Spożywczaka z okazji DEN w kategorii:

- SUPERBELFER

- włączenie się w przygotowanie apelu

Zarząd SU, sekcja akustyczna

4. Pomoc osobom nepełnosprawnym.

- rozprowadzenie w szkole kalendarzy z pomocami naukowymi, przeznaczenie pieniędzy na rzecz fundacji

Zarząd SU, opiekunowie

5. Konkurs Warsztatów Terapii Zajęciowej

- włączenie się do pomocy w przeprowadzeniu warsztatów

Członkowie SU

listopad

1. Święto Niepodległości

- włączenie się w poprowadzenie apelu

- poczet sztandarowy

Sekcja akustyczna

2. Góra Grosza

- włączenie się do ogólnopolskiej akcji

- zbiórka pieniędzy

- podsumowanie akcji

Członkowie SU, opiekunowie

grudzień

1. Mikołajki

- przygotowanie słodkości dla uczniów

Członkowie SU

2. Światowy Dzień Praw Człowieka

- prelekcja z pokazem filmowym

Opiekunowie SU, zarząd SU

3. Jasełka szkolne

- włączenie się w organizację przedstawienia

Sekcja akustyczna

styczeń

1. Podsumowanie pracy SU w I półroczu

- omówienie efektów pracy SU

- sprawozdanie z działalności SU

Przewodniczący SU, zarząd SU

luty

1. Apel podsumowujący osiagnięcia uczniów w I półroczu

- przygotowanie certyfikatów dla klas zwalniających od pytania

Zarząd, opiekunowie, sekcja akustyczna

2. Poczta walentynkowa

- przygotowanie urny a następnie roznoszenie poczty dla zakochanych

Członkowie SU

marzec

1. Międzynarodowy Dzień Kobiet

- przygotowanie życzeń i  słodkiego upominku dla dziewcząt w szkole

- dzień wolny od pytania dla dziewcząt w szkole

Zarząd SU

 

2. Drzwi otwarte szkoły

- włączenie się w organizację Drzwi otwrtych

Członkowie SU

 

kwiecień

 

1. Pożegnanie maturzystów

 

- przygotowanie apelu dla klas maturalnych

- przemówienie przewodniczącego SU

- nakręcenie i zmontowanie kronik szkolnych

 

- przewodniczący SU, opiekunowie

     
 

3.Wybory przewodniczącego szkoły

Wybory

Komitet Wyborczy,

Opiekunowie SU

maj

1. Dzień Europy

- przygotowanie konkursu dla klas o UE na strój w barwach jednego z państw europejskich

- zarząd SU

2. Bezpieczeństwo w szkole i na ulicy

-  prelekcje pierwszej pomocy przedmedycznej

Opiekunowie SU

czerwiec

1. Dzień Dziecka

- organizacja apelu

- opiekunowie SU, zarząd SU, sekcja akustyczna

2. Zakończenie roku

- przygotowanie apelu na zakończenie roku szkolnego

- przygotowanie certyfikatów

- przemówienie przewodniczącego

- członkowie SU, przewodniczący SU, opiekunowie, sekcja akustyczna

Cały rok

1. Konkurs na najlepsze klasy

- certyfikaty dla klas za frekwencję i średnią ocen

- zapoznanie uczniów z regulaminem

Opiekunowie SU, zarząd SU

2. Spotkania samorządów klasowych

- spotkania raz w miesiącu i przekazywanie informacji o szkole, propozycji działań

- zarząd SU

3. Opieka nad sztandarem szkolnym

- wystawianie pocztu sztandarowego na uroczystości miejskie i szkolne

- opiekunowie SU, poczet sztandarowy

4. Gazetki tematyczne

- na bieżąco uzupełnianie gabloty SU

- opiekunowie SU, członkowie SU

5. Opiniowanie postawy uczniów stwarzających problemy wychowawcze.

- przygotowywanie opinii na wniosek

-  opiekunowie SU, zarząd SU

6. Dyżury Rzecznika Praw Ucznia

- stałe dyżury Rzecznika

Rzecznik Praw Ucznia