Technik spedytor

Opublikowano: 2020-03-01 17:52, Numer artykułu: 21297 , Autor: M.Orzechowska

Propozycja dla uczniów, którzy chcą organizować przewóz towarów w kraju i za granicą  

TECHNIK SPEDYTOR

 
Technik spedytor – zapewnia optymalne wykorzystanie środka transportu na całej planowanej trasie przewozu.
Technik spedytor organizuje przemieszczanie ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą przesyłki towarowej i prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami.
 
Autorski program nauczania zakłada, że dodatkowo możesz uzyskać wiedzę z zakresu:
Bezpieczeństwa ruchu drogowego, infrastruktury drogowej, audytu czasu pracy. Szkoła stworzy możliwości do przygotowania się do zawodu kierowcy.
 
Po ukończeniu szkoły możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik spedytor.
 
Kariera edukacyjna, podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.
 
Po ukończeniu szkoły można podjąć naukę w szkole wyższej na dowolnie wybranym kierunku.
 
Praca, pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach przewozowych, spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych oraz we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.
 
Spedytorzy, którzy skorzystają z naszej oferty – dzięki wysokiej jakości kształcenia w nowoczesnych pracowniach – mogą wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, znajomością języka obcego w stopniu dobrym i obsługą komputera, i mają szansę liczyć na wysokie wynagrodzenie i pewność pracy.
Transport i spedycja należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników.
 
Możesz samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
 
Dla grupy uczniów w ramach zajęć dodatkowych oraz projektów współfinansowanych przez UE organizujemy zajęcia profilowe m.in. z:
 
- audyt czasu pracy kierowcy
- bezpieczeństwo ruchu drogowego
- infrastruktura drogowa
- kierowca zawodowy
- transport ładunków nienormatywnych