Erasmus+

Opublikowano: 2020-03-02 14:49, Numer artykułu: 21356 , Autor: M.Orzechowska

 

 

ERASMUS 2021

 

 

Uczniowie/Uczennice Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy uczący się w zawodzie technik technologii żywności oraz cukiernik zainteresowani odbyciem 2-tygodniowych zagranicznych praktyk w Hiszpanii mogą składać wymagane dokumenty.

 

Rusza proces rekrutacji do projektu Europejskie doświadczenie – wskaźnikiem zawodowych perspektyw” realizowanego przez Zespół Szkół Spożywczych
w Bydgoszczy w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER
na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

W październiku i listopadzie 2021 r. planowane są dwa wyjazdy 2 –tygodniowe (szczegółowe daty stażu zostaną podane w terminie późniejszym). W każdym wyjeździe (tzw. mobilności) uczestniczyć będzie 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii żywności
i 5 uczniów kształcących się w zawodzie cukiernik. Łącznie w stażach w roku 2021 uczestniczyć będzie 30 uczniów.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25 czerwca 2021 r. (piątek)

 

Każdy uczeń/każda uczennica ubiegający się o udział w projekcie powinien/powinna złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

-          wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z pisemnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania ze strony Zespołu Szkół Spożywczych, /pobierz/

-          wypełnione Oświadczenie rodziców/ opiekunów - do pobrania ze strony Zespołu Szkół Spożywczych, /pobierz/

-          CV,

-          List motywacyjny (skierowany do Dyrektora Szkoły).

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji I Uczestnictwa
w Projekcie 
zawartego w Informatorze dla Ucznia Uczestnika Projektu (pobierz) oraz na podstawie testu językowego z języka angielskiego i testu wiedzy o Hiszpanii przeprowadzonych w dniu 2 września 2021 r.

 

Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do Barbary Morawskiej lub Katarzyny Skurczyńskiej – koordynatorów projektu.

 

 

 

 

 

ERASMUS - poprzednie edycje

 

„Mobilność zawodowa – kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy",

projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowego   

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.Został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. 

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, a także centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Mobilność ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

           Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią projektu jest przygotowanie w postaci zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. 

 

 

 

  

  

erasmuswyjazd1

erasmuswyjazd2

rys

logo erasmus3

 

 erasmusplus.org.pl

 

 

 Zapraszamy do obejrzenia relacji z pierwszego wyjazdu