Technik technologii żywności

Opublikowano: 2020-02-23 21:17, Numer artykułu: 21056 , Autor: M.Orzechowska

Podstawowym zadaniem przemysłu spożywczego i całej gospodarki żywnościowej jest prawidłowe i racjonalne wyżywienie ludności. Jest to rynek perspektywiczny, jeśli potrzebujesz stabilnej pracy, pomyśl o zawodzie technologa żywności. Jako technolog żywności możesz czuwać nad procesem przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych w gotowe produkty spożywcze i dbać o wysoką jakość produkowanej żywności. Ponadto zadaniem przemysłu spożywczego jest dostarczenie produktów zarówno o wysokiej wartości odżywczej, jak i dietetycznej oraz przygotowanych do spożycia tak, aby nie wymagały dużego nakładu pracy.

Technik technologii żywności zdobywa umiejętności oraz przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania produkcji żywności,
 • wytwarzania produktów spożywczych,
 • kontrolowania i oceniania jakości żywności,
 • nadzorowania pracowników produkcji,
 • magazynowania żywność,
 • wykonywania specjalistycznych analiz (fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych,

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności, dietetyka, towaroznawstwo,
 • podjęcie pracy w nowoczesnych zakładach przemysłu spożywczego, wyposażone w zautomatyzowane linie produkcyjne,
 • podjęcie pracy w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności - laboratoriach jakości żywności, ​sanepidzie,​
 • podjęcie pracy w placówki żywienia zbiorowego, ​
 • zatrudnienie w poradniach dietetycznych,
 • handel artykułami spożywczymi i dystrybucję żywności

Stanowiska pracy:

 • referent ds. rozliczeń produkcji – dba o bieżące, rzetelne sporządzanie raportów z procesu produkcji,
 • technolog – zajmuje się procesem produkcji, opracowaniem i wdrożeniem nowych receptur, wyszukiwaniem błędów i wprowadzaniem udoskonaleń w recepturach już istniejących
 • laborant – dokonuje oceny organoleptycznej produktów; ocenia ich wygląd, zapach, smak, barwę, konsystencję, zawartość alkoholu, wody, tłuszczów, środków konserwujących itp. W tym celu posługuje się także specjalistycznymi urządzeniami
 • kierownik – organizuje i kontroluje pracę podwładnych, szkoli pracowników, ocenia ich pracę, dokonuje rozliczeń zużycia poszczególnych materiałów, energii, dba o terminowe wykonywanie potrzebnych prac remontowych itp.

Dodatkowo uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i projektach unijnych, których celem jest podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Uczniowie realizujący projekty zdobywają nowe wiadomości i umiejętności z zakresu:

 • Dietetyki
 • Zasad żywienia człowieka
 • Analityki i bezpieczeństwa żywności