HISTORIA SZKOŁY

Opublikowano: 2020-02-09 20:57, Numer artykułu: 20579 , Autor: D.Kucharko

"Lecą lata w lot sokoła,

co chwila, co sił.
Nikt młodości nie odwoła,
Choćby sto lat żył".
 
Wprawdzie nie sto, ale sześćdziesiąt, to na pewno, lat dla "Spożywczaka" już minęło.
 
 
Historia szkoły zaczęła się w 1946r., kiedy to w budynku przy ul. Jackowskiego 26/30 utworzono Spółdzielcze Gimnazjum Piekarsko–Cukiernicze z podległą mu Spółdzielnią Pracy "Katarzynka". W 1948r. placówka została upaństwowiona i zyskała nazwę Państwowego Gimnazjum Piekarsko-Cukierniczego. Szkoła dysponowała wówczas jedną salą lekcyjną, jedną sypialnią internacką oraz jednym pomieszczeniem pełniącym rolę kuchni, stołówki i świetlicy.
 
Likwidacja w 1950r. Spółdzielni "Katarzynka" spowodowała to, że szkoła zyskała wyposażenie dla własnych warsztatów szkolnych. Rok 1950 jest zatem datą przełomową w historii rozwoju szkoły.
 
W roku 1952 zlikwidowano gimnazjum i utworzono 2-letnią Zasadniczą Szkołę Piekarską i 4-letnie Technikum Przemysłu Piekarskiego. W roku 1956 bydgoska szkoła była już jedną z najstarszych i najlepiej wyposażonych placówek wśród 11 szkół tego typu w kraju. Sytuacja dydaktyczna ulega dalszej poprawie w roku 1958, kiedy to szkoła zyskała własne pomieszczenia w budynku przy ulicy H. Sawickiej 28. Powstały wówczas pracownie przedmiotowe, dobrze wyposażone laboratorium i mini piekarnia.
 
Wydarzenie główne roku szkolnego 1958/59 to zmiana nazwy szkoły, która odtąd brzmiała Technikum Przemysłu Spożywczego i Zasadnicza Szkoła Spożywcza.
 
Lata 60 to błyskawiczny rozwój szkoły. Powstały wówczas nowe klasy technikum m.in.: 5-letnie klasy piekarsko–cukiernicze, klasy przetwórstwa owoców i warzyw i klasy technologii mięsnej. Szkoła zawodowa kształciła piekarzy i ciastkarzy.
 
Wzrost zainteresowania szkołą wśród młodzieży, wzrost zapotrzebowania na specjalistów w przemyśle spożywczym, zainteresowanie się szkołą przez wyższe uczelnie wymusiło na władzach oświatowych zgodę na budowę nowego obiektu.
 
W 1971r. szkoła przeprowadziła się do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Toruńskiej 174. W roku szkolnym 1971/72 dokonano naboru do następujących klas:
 
technikum o specjalności:
 
  •     technologia piekarstwa,
  •     technologia przetwórstwa owoców i warzyw,
  •     technologia przetwórstwa mleczarskiego,
  •     technologia chłodnictwa i zamrażalnictwa,
 
zasadnicza szkoła:
 
  •     piekarstwo,
  •     cukiernictwo–ciastkarstwo,
  •     drobiarstwo przemysłowe,
  •     mleczarstwo.
 
I tak oto mijają kolejne lata wytężonej pracy nauczycieli i uczniów. Obfitują one w laureatów konkursów, olimpiad, turniejów, w nagrody indywidualne i zespołowe za działalność w różnych aspektach życia szkoły.
 
Dewizą szkoły była i jest nauka, praca i rozrywka, a od roku 2001 wolontariat.
 
W roku 2002 pierwsi absolwenci gimnazjum zasilili szeregi Technikum Spożywczego.
 
Na dzień dzisiejszy w skład Zespołu Szkół Spożywczych wchodzi: 4-letnie Technikum Spożywcze, 3-letnie Technikum Uzupełniające Spożywcze kształcące w zawodzie technik technologii żywności oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Spożywcza kształcąca w zawodach piekarz i cukiernik.
 
Szkoła jest placówką nowoczesną, z bogatą biblioteką, dobrze wyposażonymi klaso-pracowniami, z dobrze przygotowaną i życzliwą dla ucznia kadrą pedagogiczną. Jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE. Jest też w pełni szkołą bezpieczną i przyjazną.