KONTAKT

Adres email: zss. bydgoszcz@interia.pl
Telefon do kancelarii: 52 370 73 50
Telefon do sekretariatu uczniowskiego: 52 370 73 67
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umb-zss/SkrytkaESP