Erasmus 2022

Opublikowano: 2022-01-13 20:08, Numer artykułu: 48749 , Autor: M.Orzechowska

ERASMUS 2022

 

Uczniowie/Uczennice Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy uczący się w zawodzie technik technologii żywności oraz cukiernik zainteresowani odbyciem 2-tygodniowych zagranicznych praktyk w Hiszpanii mogą składać wymagane dokumenty.

 Rusza proces rekrutacji do projektu „Europejskie doświadczenie – wskaźnikiem zawodowych perspektyw” realizowanego przez Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

 W roku 2022r. planowane są kolejne dwa 2-tygodniowe wyjazdy do Malagi (Hiszpania),

tzw.

III mobilność w terminie: 28.03.- 08.04.2022 r.

IV mobilność w terminie: 30.05 – 10.06.2022 r.

 

W każdym wyjeździe (tzw. mobilności) uczestniczyć będzie 15 uczniów.

W trzeciej mobilności: 11 uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii żywności
i 4 uczniów
kształcących się w zawodzie cukiernik.

W czwartej mobilności: 10  uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii żywności
i 5 uczniów kształcących się w zawodzie cukiernik.

Łącznie w stażach w Maladze w roku 2022 uczestniczyć będzie 30 uczniów/uczennic.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 3 lutego 2022 r. (czwartek)

 Każdy uczeń/każda uczennica ubiegający się o udział w projekcie powinien/powinna złożyć
w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

-          wypełniony Formularz zgłoszeniowy  wraz z pisemnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  / pobierz/

-          wypełnione Oświadczenie rodziców/ opiekunów /pobierz/

-          CV,

-          List motywacyjny (skierowany do Dyrektora Szkoły).

 

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji I Uczestnictwa w Projekcie zawartego w Informatorze dla Ucznia Uczestnika Projektu oraz na podstawie testu językowego z języka angielskiego i testu wiedzy o Hiszpanii przeprowadzonych w dniu 4 lutego 2022 r.

 

 Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować
do Barbary Morawskiej lub Katarzyny Skurczyńskiej – koordynatorów projektu.