Komunikat dla maturzystów

Opublikowano: 2021-07-01 20:23, Numer artykułu: 42110 , Autor: M.Orzechowska

 

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego przez CKE do 05 lipca 2021 r.

Odbiór ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI oraz Zaświadczeń o wyniku egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Spożywczych w dniu 05.07.2021 r. w godzinach 9:00 – 14:30 w świetlicy szkolnej (sala nr 119), z zachowaniem zasad bezpieczeństwa z uwagi na Koronawirus COVID-19:

-        posiadanie maseczki ochronnej,

-        zachowanie dystansu społecznego.

W pozostałe dni po telefonicznym ustaleniu terminu oraz godziny.

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego z części pisemnej. Absolwent, o którym mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – nie później niż do 12 lipca 2021 r., składa PZE pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – załącznik 7, zgodnie z deklaracją ostateczną (załącznik do odbioru w ZSS).