Szczegółowy harmonogram

„ Szczegółowy harmonogram (listy zdających z numerami sal) dostępny jest w szkole.

Harmonogram indywidualny zdającego dostępny jest po zalogowaniu na portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl „

Czytaj więcej!

Egzamin zawodowy (Formuła 2019)

Czytaj więcej!